Svet-Stranek.cz
účetnictví, poradenství

Vedení účetnictví, komerční a pracovní právo:Osobní stránka na adrese: judrma.firemni-stranka.cz

Vedení účetnictví, komerční a pracovní právo

daňová evidence, daně, mzdy, organizační poradenství,
HISTORIE SPOLEČNOSTI
V roce 1995 jsme v daném oboru začali podnikat, jako fyzické osoby. Na základě přirozeného vývoje jsme v roce 2001 založili společnost s ručením omezeným s obchodním jménem JUDr. Mašek a syn, s.r.o., které mělo zvýraznit návaznost na původní podnikatelský subjekt. V současné době společnost poskytuje služby právnickým i fyzickým osobám se sídlem v Praze a ve Středočeském kraji.
ÚČETNICTVÍ,
dříve podvojné účetnictví a DAŇOVÁ EVIDENCE, dříve jednoduché účetnictví, je zpracováváno v elektronické podobě,v souladu s platnou legislativou. Společnost používá ke zpracování vlastní výpočetní techniku vybavenou licenčními účetními programy.
Podkladové doklady jsou vyzvedávány osobně zaměstnanci společnosti v sídle zákazníka, případně přijímány elektronickou poštou nebo faxem. V případě požadavku klienta jsou faktury, dle dodaných podkladů, vystavovány kanceláří naší společnosti a elektronicky zasílány klientovy, případně elektronicky nebo poštou přímo zákazníkovi klienta.
Sestavy z účetních evidencí jsou v termínech stanových klientem (denně, týdně, měsíčně) doručovány zpravidla elektronicky. V případě požadavku v tištěné formě. Na základě žádosti klienta jsou operativně - obratem předány potřebné podklady, výsledky.
MZDY
V případě, že klient zaměstnává další osoby naše společnost může vést personální evidenci, včetně všech dokladů s ní souvisejících (pracovní smlouvy, rozvázání pracovního poměru, přihlašování - odhlašování zaměstnanců, zpracování přehledů pro P(O)SSZ i ELDP a samozřejmě s tím související komplexní zpracování mezd.
DANĚ
Na přání klienta společnost zpracovává veškerá daňová přiznání, včetně DPH.
PORADENSTVÍ
Naše společnost zajišťuje průběžné účetní poradenství, právní pomoc v oblasti obchodního práva, při zpracování vnitropodnikových směrnic a organizační struktury.
CENA SLUŽEB
upřednostňujeme smluvní ceny, dle klientem požadovaných konkrétních služeb.
Společnost je PLÁTCEM DPH.